وکیل نوح

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال چیست؟

پول دیجیتال (یا ارز دیجیتال) به هر وسیله پرداختی اطلاق می شود که صرفاً به شکل الکترونیکی وجود داشته باشد. پول دیجیتال شکل فیزیکی و ملموسی مانند اسکناس دلار یا سکه ندارد و با استفاده از سامانه های آنلاین حساب و انتقال می شود.

پاسخی بنویسید

X
X
X
X
X
X